Alone Walkyng


Alone walkyng, in thought planning,
And sore sighing, all desolate
Me remembering, of my livyng,
My dethe wishyng,
Bother erly and late
Infortunate, is so my fate,
That vote ye what? out of
Measure
My life I hate, thus desperate
In soche pore eslate doe I endure
Of othir cure am I not sure
Thus to endure is hard certain
Such is my ure I you ensure:
What creature
Maie have more pain?
My truthe so plain is take in vain,
And grete disdain in remembraunce;
Yet I full faine
Would me complaine
Me to abstaine from this penaunce;
But in substaunce none
Allegeaunce
Of my grevaunce can I not finde;
Right so my chaunce with
Displesaunce
Doeth me avaunce
And thus an EndeCaptcha
Liedje Hades Alone Walkyng is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Alone Walkyngmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hades Alone Walkyng downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Alone Walkyng in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.