An Oath Sworn in Bjorgvin


when the grimson red skies
baths the horizon in a poisonous kiss
I kiss my hammer
I kiss my sword
my eyes glear of infernal joy

in my dreams I saw them
they made me swear the oath
at the seventh of the seven mountains
the twenty first of december

the skies bath the horizon in fire
I hold my sword before me and I
kneel before the blood on the stone greet me!!!

this moment was chosen at the birth of the gods
a true son of aasgard I am
my sign is the color of the night
and the blood that ran on my fathers graves!!!

the oath is sworn the blood is given
now I await you to pass me your forcesCaptcha
Liedje Hades An Oath Sworn in Bjorgvin is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied An Oath Sworn in Bjorgvinmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hades An Oath Sworn in Bjorgvin downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje An Oath Sworn in Bjorgvin in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.