Donna


Oh
Once upon a looking-for-Donna-time
There was a sixteen year old virgin
Oh Donna oh oh Donna oh oh oh
Looking for my Donna

I just got back from looking for Donna
San Francisco
Psychedelic urchin
Oh Donna oh oh Donna oh oh oh
Looking for my Donna

Have you seen
My sixteen year old tattooed woman
Heard a story
She got busted for her beauty oh oh oh
Oh oh!

Once upon a looking-for-Donna-time
There was a sixteen year old virgin
Oh Donna oh oh Donna oh oh oh
Looking for my Donna

I've been to India and saw the yogi light (lie?)
In South America the Indian smoke glows bright
I'm reincarnated and so are we all
And in this lifetime we'll rise
Before we fall
Before we fall

Once upon a looking-for-Donna-time
There was a sixteen year old virgin
Oh Donna oh oh Donna oh oh oh
Looking for my Donna

And I'm going to show her
Life on earth can be sweet
Gonna lay my mutated head (self) at her feet
And I'm gonna love her make love to her
Till the sky turns brown
I'm evolving I'm evolving
Through the drugs
That you put down

Once upon a looking-for-Donna-time
There was a sixteen year old virgin
Oh Donna oh oh Donna oh oh oh
Looking for my Donna
Looking for my Donna

Donna!Captcha
Liedje Hair Donna is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Donnamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hair Donna downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Donna in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.