Scarlet Letter Pt 2


Crush my bones tonight
So thin that they might
Slide under his door
And leave my heart for the world
To see (Leave this to me)

He think's he's GREAT
So clueless as to the situation
He's put himself in
Buried beneath his salted memories

So cough, cough, cough it up
Have you lost your breath
Or maybe that's me
Tearing out your lungs

Tell me how it feels
To know that this is
Just my dream
And it's your reality

A scream pulls me
In the direction
Of my living room
A body laying on the floor
Looking at me
With a blank, blank stare
On his face

Does this seem familiar
DOES THIS SEEM FAMILIAR?

So cough, cough, cough it up
Have you lost your breath
Or maybe that's me
Tearing out your lungs

Tell me how it feels
To know that this is
Just my dream
And it's your reality

So cough, cough, cough it up
Have you lost your breath
Or maybe that's me
Tearing out your lungs

So tell me how it feels
To know that this is
Just my DREAM
AND it's YOUR reality
And it's your reality
And it's your







Captcha
Widget
Liedje Halifax Scarlet Letter Pt 2 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Scarlet Letter Pt 2mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Halifax Scarlet Letter Pt 2 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Scarlet Letter Pt 2 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.