Songtekst van Hall & Oates: Better Watch Your Back

Better Watch Your Back


Oh, living the life of a madman's wife, has got to be unreal
'Cause she's got to hold on to ground control
While Jack does what he feels
Well he stays away, and then he comes home
And he never knows where he's been
Jack blasts downtown then he's over the line,
and then he's a kid again
Jack said" It's hard living in a dream, and it's hard
always giving in to me"
*His wife saw Jack in a crowd of boys and he was talking against
the man
She saw the guys getting dangerous eyes, and she knew it
was never or then
So she ran on back an d said to Jack " Jack, Jack I wouldn't do that,
if you're gonna continue to give your opinion, You'd Better
Watch Your Back"
Oh, Jack said "You'd Better Watch Your Back"
Said "You'd Better Watch Your Back"
Said "You'd Better Watch Your Back"
*Said "You'd Better Watch Your Back, Oh, Jack
Had knock down dream, then he saw the man
And thought he'd save the day
Jack gave roar, made for the door, he'd go to church and pray
Say Jackie, Religion and you, ain't mixed well in the past
Remember when you smashed your fist on the Eucharist,
threw up in high mass?
It's hard always giving in to me
* Repeat*
Oh, Jack You'd Better Watch Your Back", Oh, Jack, Oh Jack,
Oh, JackCaptcha
Liedje Hall & Oates Better Watch Your Back is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Better Watch Your Backmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hall & Oates Better Watch Your Back downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Better Watch Your Back in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.