Acid Wash


Your eastcoast smile
Wasn't worth my while
Boy I'm afraid
You're coming back again

Just fade out
Just fade away
Into my past
Like acid wash

Look out now
Here he comes
Look out girls
Cuz he's a clown

Just when he was stylin'
Now he's out like acid washCaptcha
Widget
Liedje Halo Friendlies Acid Wash is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Acid Washmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Halo Friendlies Acid Wash downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Acid Wash in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.