Songtekst van Halo Friendlies: Don't Wake The Cat

Don't Wake The Cat


You creep so slowly but you'll never get away
You creep so softly but you'll never get away

Don't wake the cat 'cause she's not really sleeping
She's got her eye on you, she sees you when you're creeping
Your instinct is to escape, maybe you'll get a head start
But she's playing for keeps and she's going straight for your heart

Two toed paw holds you down
Two ton weight it holds you down
Too late now you're on the ground

Don't wake the cat 'cause she's not really sleeping
She's got her sights on you, she sees you when she's dreaming
But don't get tired now, a broken heart can heal
Don't let her get you down 'cause it's not love that you feel

Little boy don't get caught
Don't you know what I taught
Little boy don't get caught
A lesson learned for those that hurt
You'll get what you deserve
A lesson learned for those that hurt
You'll get what you deserveCaptcha
Widget
Liedje Halo Friendlies Don't Wake The Cat is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't Wake The Catmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Halo Friendlies Don't Wake The Cat downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't Wake The Cat in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.