Falling Away


I'll be one and you'll be two
I'll be three and you'll be four
I'll give you five but you'll want more
Cuz every single day you just take a little more

You got what you wanted but now you're leaving
You took what you needed and now you're leaving
Your heart, your soul, your life, your mind
I can't stop you from falling away

I don't want to see you that way again
Is there a fire in your soul?
Are you afraid of what you'll find?
Do you think you're in control?

You're beautiful
You're pitiful

You had what you needed but sold it for another fate
And your heart is my desire to save you from this misery
But I'm burned I'm torn, I'm used and
I can't stop you from falling away

What can I do to
Help you my friend
Don't walk away from this
It's all you know
Don't walk awayCaptcha
Widget
Liedje Halo Friendlies Falling Away is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Falling Awaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Halo Friendlies Falling Away downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Falling Away in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.