Flake-O


heard you were hangin' around
heard you're askin' about me
boy, i never thought i'd see your face again
well let the sentiments fall where they may
'cause i'm too tired to cry or even care

if you would have been around
then maybe i would be around
but i'll be ok
yes, i'll be ok

i admit that at times it wasn't fair
the times you were alone cuz i wasn't there
do you remember all the times we had?
all i can recall was being sad

it's been two years since we were together
sure, we had some good times
we shared a milkshake, we shared some fries
and i thought you weren't
like all those other guys
you said you're coming over
it's a quarter after two
you know what you are?

you're just a flake-o on my scalp-o!Captcha
Widget
Liedje Halo Friendlies Flake-O is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Flake-Omits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Halo Friendlies Flake-O downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Flake-O in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.