Light Prayer


one two three
looking at me
so much to fix
seven eight nine
are you here all the time?

the light keeps coming through the holes in my mind
but i'll probably never fill them 'cause i've never got the time
your light is a thing that puts my life at ease
and my heart would ever break if you ever left me

nine eight seven
going to heaven
six five four
i need more
three two one
it's all doneCaptcha
Widget
Liedje Halo Friendlies Light Prayer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Light Prayermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Halo Friendlies Light Prayer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Light Prayer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.