Look Around


look around what you see is what you get in this life
4am city slumber city sighs (hear the cries)
and look around what i see is what i got
wasted years wasted money wasted mind
(is this mine)

and i look around
and i see the sight
and i hear your voice
and you tell me it's alright

earned it all building castles in the sand
blew it all with problems that i had
chasing buterflies like they carried my soul
hunger pangs fill this empty space

a stranger's stare is stranger than friction
on a slippery slope of life's addiction
tv gods won't help you when you're broke
hell's angels love to see you brokenCaptcha
Widget
Liedje Halo Friendlies Look Around is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Look Aroundmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Halo Friendlies Look Around downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Look Around in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.