Songtekst van Halo Friendlies: Rock & Roll All Nite

Rock & Roll All Nite


You show us everything you've got
You keep on dancin' and the room gets hot
You drive us wild, we'll drive you crazy
You say you wanna go for a spin
The party's just begun, we'll let you in
You drive us wild, we'll drive you crazy
You keep on shoutin', you keep on shoutin'

I wanna rock and roll all nite and party every day

You keep on saying you'll be mine for awhile
You're lookin' fancy and I like your style
You drive us wild, we'll drive you crazy
You show us everything you've got
Baby, baby that's quite a lot
You drive us wild, we'll drive you crazy
You keep on shoutin', you keep on shoutin'Captcha
Liedje Halo Friendlies Rock & Roll All Nite is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rock & Roll All Nitemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Halo Friendlies Rock & Roll All Nite downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rock & Roll All Nite in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.