Bouquet Of Roses


I'm sending you a big bouquet of roses one for every time you broke my heart
And as the door of love between us closes tears will fall like petals when we part
I begged you to be different but you'll always be untrue
I'm tired of forgiving now there's nothing left to do
So I'm sending you a big bouquet of roses one for every time you broke my heart
You made our lover's lane a road of sorrow till at last we had to say goodbye
You're leaving me to face each new tomorrow with a broken heart you taught to cry
I know that I should hate you after all you've put me through
But how can I be bitter when I'm still in love with you
So I'm sending you a big bouquet of roses one for every time you broke my heartCaptcha
Liedje Hank Locklin Bouquet Of Roses is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bouquet Of Rosesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hank Locklin Bouquet Of Roses downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bouquet Of Roses in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.