Vertrouwen


Notice me, take my hand
Why are we strangers when
Our love is strong
Why carry on without me
Our love was strong
Why carry on without me?
Chorus:
Everytime I try to fly I fall
Without my wings, I feel so small
I guess I need you baby
And everytime I see you in my dreams
I see your face, it`s haunting me
I guess I need you baby
I make believe
That you are here
It`s the only way
I see clear
What have I done?
You seem to move on easy
Chorus:
And everytime I try to fly, I fall
Without my wings, I feel so small
I guess I need you baby
And everytime I see you in my dreams
I see your face, you`re haunting me
I guess I need you baby
I may have made it rain, babe
Please forgive me
But my weakness caused you pain
And this songs my sorry
Oohh
At night I pray
That soon your face will fade away
Chorus:
And everytime I try to fly, I fall
Without my wings, I feel so small
I guess I need you baby
And everytime I see you in my dreams
I see your face, you`re haunting me
I guess I need you baby
And everytime I try to fly, I fall
Without my wings, I feel so small
I guess I need you baby
And everytime I see you in my dreams
I see your face, it`s haunting me
I guess I need you babyCaptcha
Widget
Liedje Hans Teeuwen Vertrouwen is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Vertrouwenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hans Teeuwen Vertrouwen downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Vertrouwen in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.