Way It Is, Way It Goes


Ain't got much to say
Feel like I'm your prey
And you walk away from me again
Take a bite of me taste inside of me
Spitting out the bitter life you're in
And you wonder why but somehow you will try
And forget the pain of yesterday
But never will you see everything in me
All I ever wanted was to be with you
And I try to find my way
It's all right you're blinded
That's just the way it is

Can't you see I fear
Everything that's near
Crawling thru the everything I am
So you want to be half inside of me
Telling me I'm all that you once were
And you wonder why but somehow you will try
And forget the pain of yesterday
But no you'll never see
All I ever wanted was to be with you
Try to find my way
It's all right

[Refrain:]

It's just the way it is
The way it goes
What no one sees
No one knows

I never wanted you to make it all up to me
I just wanted you to find it yourself and see
I just made it so it was plain for you and me
I just want you to find it

[Refrain]Captcha
Liedje Hardline Way It Is, Way It Goes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Way It Is, Way It Goesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hardline Way It Is, Way It Goes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Way It Is, Way It Goes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.