Above And Beyond


Well a poor boy's chances for a pretty girl's glances are sometimes very few
No I've got no money but if you'll be my honey here's what I'll offer you
I'll give you love that's above and beyond the call of love
And I'll never ever make you cry
Yes I'll give you love that's above and beyond the call of love
And love honey money can't buy

Well now we met by chance and I knew at a glance that I'd found my destiny
Well honey I wanna carry you off and marry you if you'll just agree
And I'll give you loveCaptcha
Liedje Harlan Howard Above And Beyond is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Above And Beyondmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Harlan Howard Above And Beyond downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Above And Beyond in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.