Da Man


The two friends,their two wands at hands;
I got too much respect 'cuz I'm "da man";
Got my wand and Firebolt at hand;
Just ask my friends,the name's Harry

(da da da da da-da-da-da da da da da oh)

H-E-R-M-O-I-N-E
Who's that you're studyin' with?
Doll,that's me
I don't take showers and I don't brush my teeth (NOT!!!!!!)
'Cuz all I do is study,study, and study!

(You got to go play Quidditch!)

Wake up in the mornin', before the sun, keeps riding his broom
'til the day is done

(You got to crack open those books!)

Wake up in the mornin', before the sun, keeps studyin'
'til the day is doneCaptcha
Liedje Harry Potter Da Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Da Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Harry Potter Da Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Da Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.