Cool James


Cannot have this, a perfect conversation
Or coast on silence and lowered expectations out the door
You've spent half your life talking trying to get a pause in edgewise
Swallow poison tongues, oppose your thumbs, believe in nothing

Cannot have a nature change, one more time
You cannot have a nature change, cause the bastard changes

Cannot have this, you see how so much time has wasted
To take a clenched fist and see how quiet calm replaced it
You say you'll never trust again, I'll never trust again
Who has time? You give that up on never finding the one you've been waiting for, but

Cannot have a nature change, one more time
You cannot have a nature change, cause the bastard changes

Well I got no more time to spend on arguers
Devil's advocates and nasty bits of fits of desperation
"Lawrence of Arabia," sir Alex said to Peter
"What I owe you is beyond evaluation now"

Extend to me your hand, I'll nibble on your fingers
Bend to me your sweet ear, I'll gnaw it from it's hinges now wooh!

Cannot have a nature change, one last time
Yeah that's why ladies love cool james, cause the bastard changesCaptcha
Liedje Harvey Danger Cool James is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cool Jamesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Harvey Danger Cool James downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cool James in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.