Bright EyesIs it a kind of dream
Floating out on the tide,
Following the river of death down-stream
Oh is it a dream?

There's a fog along the horizon
A strange glow in the sky
And nobody seems to know where you go
And what does it mean
Oh oh is it a dream?

Bright eyes burning like fire,
Bright eyes how can you close and fail
How can the light that burned so brightly
Suddenly burn so pale? Bright eyes

Is it a kind of shadow
Reaching into the night
Wandering over the hills unseen
Or is it a dream?

There's a high wind in the trees
A cold sound in the air
And nobody ever knows when you go
And where do you start
Oh oh into the dark

Bright eyes burning like fire,
Bright eyes how can you close and fail
How can the light that burned so brightly
Suddenly burn so pale? Bright eyes

Bright eyes,
Bright eyesCaptcha
Widget
Liedje Hayley Westenra Bright Eyes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bright Eyesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hayley Westenra Bright Eyes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bright Eyes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.