Dido's LamentWhen I am laid, am laid in earth, may my wrongs create
No trouble, no trouble in, in thy breast
When I am laid, am laid in earth, may my wrongs create
No trouble, no trouble in, in thy breast
Remember me, remember me, but ah!
Forget my fate
Remember me, but ah!
Forget my fate
Remember me, remember me, but ah!
Forget my fate
Remember me, but ah!
Forget my fateCaptcha
Widget
Liedje Hayley Westenra Dido's Lament is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dido's Lamentmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hayley Westenra Dido's Lament downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dido's Lament in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.