Do You Hear What I Hear?Said the night wind to the little lamb,
Do you see what I see
Way up in the sky, little lamb,
Do you see what I see
A star, a star, dancing in the night
With a tail as big as a kite
With a tail as big as a kite
Said the little lamb to the shepherd boy,
Do you hear what I hear
* do you hear what I hear
Ringing through the sky, shepherd boy,
Do you hear what I hear
* do you hear what I hear
A song, a song, high above the tree
With a voice as big as the sea
* With a voice as big as the sea
Said the shepherd boy to the mighty king,
Do you know what I know
* do you know what I know
In your palace warm, mighty king,
Do you know what I know
* do you know what I know
** A Child, (a Child*) shivers in the cold
** Let us bring Him silver and gold
* Let us bring Him silver and gold
Said the king to the people everywhere,
Listen to what I say
* listen to what I say
Pray for peace, people everywhere!
Listen to what I say
* listen to what I say
The Child, (** the Child, sleeping in the night)
** He will bring us goodness and light
* He will bring us goodness and light
** He will bring us goodness and light
* Sophie
** Hayley and SophieCaptcha
Widget
Liedje Hayley Westenra Do You Hear What I Hear? is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Do You Hear What I Hear?mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hayley Westenra Do You Hear What I Hear? downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Do You Hear What I Hear? in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.