Songtekst van Headnoise: Tell Me I'm Okay Or I'll Die

Tell Me I'm Okay Or I'll Die


I'm looking into eyes
I can see straight to the mind
Catch a glimpse of myself in the mirror
I the thoughts of these
And where I long to be
Desperation for the blood and grace of God

Desperate mind, desperate mind
Desperate mind, desperate mind

Dry white withered bones
Need a drink that I can hold
Eternal water fills my longing, searching soul
I the thoughts of these
Where I long to be
Desperation for God's ever quenching loveCaptcha
Liedje Headnoise Tell Me I'm Okay Or I'll Die is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tell Me I'm Okay Or I'll Diemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Headnoise Tell Me I'm Okay Or I'll Die downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tell Me I'm Okay Or I'll Die in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.