Angel In My Heart


Oh oh
I heard a whisper that touched deep inside my soul
Like some familiar melody
A hidden chapter from a story left untold
I gotta feeling, I could believe in

There is an angel in my heart
Feels like I'm guided by a candle in the dark
It's taken all this time
To finally find out what I could never see
You were there for me
Now there is no doubt that there will always be
An angel in my heart

You were the friend, you were the one I could confide in
You gave me strength that I could never find
Deep emotions that I've always been denyin'
I believe in, it's so close now it's you that I'm feeling

There is an angel in my heart
Feels like I'm guided by a candle in the dark
It's taken all this time
To finally find out what I could never see
You were there for me
Now there is no doubt that there will always be
An angel in my heart

Finally found what I been searching for (all my life)
It was right before my eyes

Oh, you are my one and only angel
I know you'll always be there
You are my one and only angel, Angel

To finally find at what I could never see
You were there for me
Now there is no doubt that there will always be
An angel in my heart

An angel in my heart
Feels like I'm guided by a candle in the dark
It's taken all this time
To finally find out what I could never see
You were there for me
Now there is no doubt that there will always be
An angel in my heartCaptcha
Liedje Hearsay Angel In My Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Angel In My Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hearsay Angel In My Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Angel In My Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.