Songtekst van Heartsdales: Rum Interlude / Hip Hop Barbie

Rum Interlude / Hip Hop Barbie


Got voice like an angel
Love stars in the sky
Cute, butterfly, hearts, pink crystal
Fast cars in the air "gimme a ride!!"
So bright so light shine inside!
Fantasizing boyz, givin' love & joy
So cute So sexy can't annoy!
Got Rum on your side kickin' it high
Yo #1 and only Hip Hop Barbie!!Captcha
Widget
Liedje Heartsdales Rum Interlude / Hip Hop Barbie is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rum Interlude / Hip Hop Barbiemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Heartsdales Rum Interlude / Hip Hop Barbie downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rum Interlude / Hip Hop Barbie in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.