Jesus Is Love


Father, help Your children
And don't let them fall by the side of the road
And teach them to love one another
That Heaven might find a place in their hearts

'Cause Jesus is love, He won't let you down
And I know, I know He's mine forever in my heart

And we've gotta walk on, walk on through temptation
'Cause His love and His wisdom will be our helping hand
And I know the truth and His words, they will be our salvation
Lift up our hearts to be thankful and glad

That Jesus is love, He won't let you down
I know He's mine deep down in my soul
Jesus is love, He won't let you down, no
And I know He's mine forever in my heart
In my heart, in my heart, forever in my heart

I know, I know, I know His love is power
His love is glory forever and forever
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

I gonna follow You Jesus wherever You lead me
And I don't mind because I know that You love me
Nobody loves me like You, Nobody like You
Nobody like You Jesus

Jesus is love, I know and if you ask I'll show
Love is the word forever and ever and ever and ever

Who can bring you love? Jesus
Who can bring you joy? Jesus
Who can turn your life around? Jesus can
Yes, He can

Who can restore you? Jesus
Who can heal you? Jesus
Who can redeem you? Jesus
Who'll deliver you? Nobody but Jesus
Yes, He can

No greater love
Than He would laid down His life for a friend
For a friend like me
Lay down His life for a wretched soul like meCaptcha
Widget
Liedje Heather Headley Jesus Is Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Jesus Is Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Heather Headley Jesus Is Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Jesus Is Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.