At Once and Forever


Only with you (only for you)

However far it seems
I'm hanging on your words
You'll find it again someday
It's the dawning of our love

I have already told you once
Loneliness seems just a question of time
I can't stand feeling love again
Once again my kingdom's gone away

(Only with you) All this pain for you
(Only for you) All this pain for you

When looking behind every door for you
Because of the things I saw for you
See the tears in my eyes
There's no pride in the things I do

I have already told you once
Loneliness seems just a question of time
I can't stand feeling love again
Once again my kingdom's gone awayCaptcha
Widget
Liedje Heavenwood At Once and Forever is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied At Once and Forevermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Heavenwood At Once and Forever downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje At Once and Forever in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.