Downcast


Everytime I get into the night
Your night
Searching for some dreams
Into my heart
Your heart
Everytime I hold you for a while
Your time
So I guess what else
You got in your mind
My mind

I can feel this pain
Collide within you
When you say to me goodbye
I will too

I travel back into old times
To make things shine
Upon my throne
So I believe in you
And I lived it through
Your sins and lies
You've tried to hideCaptcha
Widget
Liedje Heavenwood Downcast is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Downcastmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Heavenwood Downcast downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Downcast in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.