Songtekst van Heavenwood: Her Scent In The Spiral

Her Scent In The Spiral


Her scent divine against my expectations
The words she spells are fortune and disgrace
Her silence One step into the grave
She feeds in me what others can't see
Spiral I'm now the soul I used not to be
As we are one, when flesh's hunger stroke
With her sent one the step into the spiral

She feeds in me what others can't see
Spiral and my soul wings will now
Foreverlaid to rest with her scent in the spiral
No more words
Just my affection
In your world I seek redemption

Ne parles pas ressent
N'écoutes pas ressent
Ne penses pas ressent
À peine ressent
Mon amour viens ici
Je t'aime (mais) Je dois partirCaptcha
Liedje Heavenwood Her Scent In The Spiral is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Her Scent In The Spiralmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Heavenwood Her Scent In The Spiral downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Her Scent In The Spiral in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.