Moonlight Girl


Hey, hey, hey now, now
Where your shadow walk alone
Hey, hey, hey now, now
Where your heart beats no more
Hey, hey, hey now, now
Where your soul fly away
Hey, hey, hey now, now
Where your lips kissed the grave

But your still cry in vain
Remembering life again

You have sold your soul
To the mystic, frightning night
Girl of the unknown
I desire you now tonight

You keep on walking alone
Through the moorish valley of dreamsCaptcha
Widget
Liedje Heavenwood Moonlight Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Moonlight Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Heavenwood Moonlight Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Moonlight Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.