One Step To Devotion


Anxious to dismiss hate
Hideous rage within your fate

Sown in you

Your somewhat wits conceive
A fancy world to see

Sown in you

One step to devotion

Empires fall as flowers in autumn breeze
Deceased Your mind bleed

Spread the seed and hang the wisdom's past
And swear revelations when the sun burns red

One step to devotionCaptcha
Widget
Liedje Heavenwood One Step To Devotion is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied One Step To Devotionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Heavenwood One Step To Devotion downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje One Step To Devotion in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.