Slumber


Shine on slumber
Her silky moon
Too cold to leave behind
Wretched heart unbelievable
Without exactly knowing why
She touches the sky

Delirious sweet queen of heavens
Spread it's scent through the night
She fears the dark right now
Exalted murmur in the shell
A tale for the future to tell
A spell within each heart

She'll rise in every man
To bound the soul with ropes of flesh
She'll rise in every man
A spell within every human heart

Slumber

Shine on slumberCaptcha
Widget
Liedje Heavenwood Slumber is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Slumbermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Heavenwood Slumber downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Slumber in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.