Songtekst van Heavy Trevy: Save The Best For Last

Save The Best For Last


Sometimes the snow comes down in June
Sometimes the sun goes round the moon
Just when I thought a chance had passed
You went and saved the best for last

All of those nights you came to me
when some silly girl had set you free
You wondered how you'd make it through
I wondered what was wrong with you

Cause how can you give your love to someone else
and share your dreams with me
Sometimes the very thing you're looking for
is the one thing you can't see

And now that we're standing face to face
isn't this world a crazy place
Just when I thought a chance had passed
you went and saved the best for lastCaptcha
Widget
Liedje Heavy Trevy Save The Best For Last is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Save The Best For Lastmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Heavy Trevy Save The Best For Last downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Save The Best For Last in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.