Songtekst van Hecate Enthroned: Centuries Of Wolven Hunger

Centuries Of Wolven Hunger


Give me the art of cheating and deceiving of thy dreams
May each and all become the death of ancient winter screams

Thus on her knees shall bequeath
The cold, cold moon writhes under
What thou desirest thou shalt obtain
As the war begins, Jehovah be slain

Darkness seeps upon abyss
Shall victimise the serpents kiss
Feast and drain thy goblet deep
A silence torn unto defeat

I wait for thee of killing spree
The soul and pain both unredeemed
As silence burns in witching hour
As thou wilt seek to hear them scream

Since thou hath made thy offering
The truth be known of evening spring
Who the chase by night preferest thee
Misfortuned deemed uncertainty

Thou who wakest in starry slumber
Of the stars and of the moon
The wolven screams of thy desire
Of the horn thyself the huntress
Huntress of the night forseen
Of cloaking blackness too obscene
Although our sight - ARADIA
The dance in flames for thy slumberCaptcha
Liedje Hecate Enthroned Centuries Of Wolven Hunger is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Centuries Of Wolven Hungermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hecate Enthroned Centuries Of Wolven Hunger downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Centuries Of Wolven Hunger in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.