I Got a PowerLooking for you
Waiting for you
I feel so bad without your love
I wanna touch you
I wanna neck you
I wanna lay with you in bed

What about you
What about me
What about making love
I'm looking at you
You're looking at me
In the shade of the setting sun

I got a power
I want your body
I want your soul
Get you Get you

You are driving me mad
You are makung me sad
I want your pinky flesh so bad
I'M ready and strong
Cos I'M a man
I'M firing like a machine gun
I really like you
I really need you
We should never waste our precious time
I'm running to you
You're running to me
We both gonna feel all right

Call on me tonight
I'm waiting for you baby
With the bottle of whiskey
Chilling in my frigCaptcha
Widget
Liedje Hellraiser I Got a Power is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Got a Powermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hellraiser I Got a Power downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Got a Power in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.