The Land of Deadwhat's going on
you can not see it
you can't explain
the weird feeling
all you can sense
is flying somewhere

dead is your brain
back off!!! don't hold me
shot in the vein
fuck off!!! don't stop me
want you enjoy final trip
I know you do

what's going on inside
something's freezing my eyes
I'm running out of breath

sand, sand your emotions
to the land
to the land of dead

life is a shit
you know it don't you?
people you met
they bought and solo you
now you don't give a damn anymore

you're on your way
to endless quietness
down in the grave
there'll be no troubles
it's land of dead
no suffering, you'll see

what's going on inside
sometmething s freezing my eyes
I'm running out of breath
I'm going west

you see the light
your soul is flying
you know you're dead
but you're alive
the man up there
will show you all
heaven'n'hell

you hear the voice
it's coming near
it's calls your name
you feel no fear
just never mind
you almost got there
dead is your brain
back off!!! don't hold me
shot in the vein
fuck off!!! don't stop me
I'm on my way to the land -
the land of dead

what's going on inside
something's freezing my eyes
I'm running out of breath
I'm going west

you see the light
tour oul is flying
tou know you're dead
but you're alive
the man up there
will show you all
heaven'n'hellCaptcha
Liedje Hellraiser The Land of Dead is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Land of Deadmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hellraiser The Land of Dead downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Land of Dead in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.