Dope Sucks


Don't wanna push no narcotic revolution
Don't wanna push you down Dead End Street
Don't like to see you run around in circles
Don't wanna turn you into a piece of concrete

Get down to the real thing
Get down to what you honestly feel
You better do it from the heart
Don't you do it from the head
You better do it from the heart

Hate to see you fade away
In some heartbreak-hotel room
Hate to see you run & hide
Like a disease in the gloom

Get down y'r instinct
Get down to what you honestly feel
You better do it from the heart
Don't you do it from the head
You better do it from the heart

I don't need y'r friendly talk
& y'r words as sweet as honey
I don't want y'r so called smile
While y'r mind is on my money

Hate to see you starin' at the points of y'r shoes
Just wanna crack you up, just wanna turn you loose
Hey child get down & nasty
Get down to what you honestly feel

Dope sucks
It's comin' out of my noseCaptcha
Widget
Liedje Herman Brood Dope Sucks is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dope Sucksmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Herman Brood Dope Sucks downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dope Sucks in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.