Bent U Gerard Cox?


Ik ben een bekende Nederlander Jazeker wel! Niet alleen bij u in de buurt
Nee tot in Almelo aan toe En in de Randstad Om u een indruk te geven
Ik was een keer in Den Haag en 's middags liep ik zo'n beetje door het
Centrum te dwalen Opeens begon er een wildvreemde vrouw enorm naar
Mij te zwaaien Echt, ik had geen idee wie het was Ze zat in zo'n gouden
Koets
Ik zal u nog een voorbeeld geven van hoe bekend ik ben als Nederlander
Ik zat laatst in de trein en halverwege de reis stapte u in, lezeres Samen
Met
Nog een stel andere vrouwen u passeerde mijn coupe, wierp met z'n allen
Een blik naar binnen en nam plaats in de coupe naast mij De hele groep
Was
Erg aan het giebelen over het feit dat er 'een bekende Nederlander' in de
Trein
Zat Uiteindelijk stapte u, lezeres, mijn coupe binnen en vroeg mij zo
Stoer
Mogelijk om een handtekening Eenmaal terug in uw eigen coupe barstte het
Gegiebel weer los De man tegenover mij in de coupe zag dit alles zeer
Bedenkelijk
Aan en zei: "Bent u Gerard Cox?"
Ik zei: "Nee"
Hij zei: "Ik wel"
Zo bekend ben ik als Nederlander Maar het mooiste was, Cox bleef mij maar
Aankijken en uiteindelijk zei hij: "Weet je, je hebt een bekend gezicht"
Ik zei: "O, dat weet ik niet" "Jawel, je hebt een heel bekend gezicht"
"Och ja
Dat zou kunnen" "Man, je hebt een enorm bekend gezicht Hoe is je naam?"
Ik zei: "Herman Finkers"
"Toch heb je een bekend gezicht"Captcha
Widget
Liedje Herman Finkers Bent U Gerard Cox? is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bent U Gerard Cox?mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Herman Finkers Bent U Gerard Cox? downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bent U Gerard Cox? in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.