De Laatste Dans


mag ik deze laatste dans van jou?
deze laatste dans dans ik met jou

vergeet de buren
vergeet de tijd
dans met mij
de nacht door
naar het einde
loze

mag ik deze laatste dans van jou?
deze laatste dans dans ik met jou

zonder angst zonder last
zonder plicht zonder jas
de nacht door
naar het einde

mag ik deze allerlaatste dans
deze laatste dans dans ik met jou

zonder angst zonder last
zonder plicht zonder jas
voordat de wereld
uit elkaar knalt
deze disco
explodeertCaptcha
Widget
Liedje Herman Van Veen De Laatste Dans is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied De Laatste Dansmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Herman Van Veen De Laatste Dans downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje De Laatste Dans in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.