Songtekst van Hidden in Plain View: A Minor Detail

A Minor Detail


Step up to the plate to play the game
Seem self equipped to play it safe

Step up to the plate to play the game
Seem self equipped to play it safe
And the boy's got skills, the girl's got notion
Smart enough but he lacks devotion
Your reasons ramble and your rhymes keep scheming
But it's not enough so just keep on dreaming along
And I know you'll, you'll never make it on your own
And I know you'll never get it right
You only take this so far, then leave it all behind
So tonight, I'm making up my mind
Before we take this too far and leave it all behind

So rise up to the occasion cause your robbing schemes,
no explanation, got minor details filling these gaps
And your memory, so just trace your footsteps
Back to where this all started, before you got yourself broken-hearted, now
Just keep it right there cause you'll, you'll never figure it out
And I know you'll never get it right
You only take this so far, then leave it all behind
So tonight, I'm making up my mind
Before we take this too far and leave it all behind

Yeah, I miss you and I'm going to sing you a song tonight
And I miss you and I'm going to sing you a song
One more chance to get this right, one more chance to get it right
One more chance to get this right, so never, get it right
I know you'll never get it right
You only take this so far, then leave it all behind (get it right)
So tonight, I'm making up my mind (get it right)
You know you make this so hard to leave it all behind

Step up to the plate to play the game
Seem self equipped to play it safeCaptcha
Widget
Liedje Hidden in Plain View A Minor Detail is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Minor Detailmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hidden in Plain View A Minor Detail downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Minor Detail in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.