Back From Hell


Can you believe steel can bend at your will
Since you left me, I do
Can you believe the stars won't shine tonight
Well, look at the sky and tell me
And I, bounded so deep I promise I'll rise
To find a place where I'll stop crying
To stand up and meet you face to face
Never forget, this time I'm back
Back from hell
my wounded pride is screaming for you!
Back from hell
this time I swear you'll be the next one!

Can you believe the truth can burn more than fire
I taste the tears and remember it's true
Can you believe, time can hide the sign of love
Well, don't wait too much or you will be late
And I, bounded so deep I promise I'll rise
To find a place where I'll stop crying
To stand up and meet you face to face
Never forget, this time I'm back
Back from hell
my wounded pride is screaming for you!
Back from hell
this time I swear you'll be the next one!Captcha
Liedje Highlord Back From Hell is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Back From Hellmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Highlord Back From Hell downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Back From Hell in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.