Breath Of Eternity


Have u seen
the world doesn't care of your life
Try to realize we're such a small part
in the Divine-mind
There are so many places
and I just want to be there
Just take my breath of eternity
So many times I have tried
to see through the dark realms of myfantasy
How many times have I said
I won't fall and then stand back ona senseless road

I am sure we have to preserve
what we have inside
We have the power and we just don't know
how to get control
There are so many places
and I just want to be there
Just take my breath of eternity
So many times I have tried
to see through the dark realms of myfantasy
How many times have I said
I won't fall and then stand back ona senseless road

So far but so close
I remain here alone
just take my part on this eternityCaptcha
Liedje Highlord Breath Of Eternity is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Breath Of Eternitymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Highlord Breath Of Eternity downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Breath Of Eternity in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.