One Step Closer


Cactus Moser/ Curtis Stone

See him in the corner lookin' so right
It's Friday night and he's turnin' every head in sight
Stayin' in the shadows, I've seen his type before
He's playin' it safe, never sits with his back to the door
My heart is beating and I'm losing control

And I'm one step closer than I really should be
One step closer and I'm over the line
One step closer and Mama always told me
Don't go fallin' till you see the whites of his eyes

This indecision weighin' on my mind
I'm giving it up, guess I knew I would all the time
I'm walkin' over, gonna see it through
I'm settin' my sights, takin' my aim on you
This may be crazy but what else can I do

I'm one step closer than I really should be
One step closer and I'm over the line
One step closer and Mama always told me
Don't go fallin' till you see the whites of his eyes

This may be crazy but what else can I do

I'm one step closer than I really should be
One step closer and I'm over the line
One step closer and Mama always told me
Don't go fallin' till you see the whites

One step closer and I'm over the line
One step closer and Mama always told me
Don't go fallin' till you see the whites of his eyes

Don't go fallin' till you see the whites of his eyesCaptcha
Liedje Highway 101 One Step Closer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied One Step Closermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Highway 101 One Step Closer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje One Step Closer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.