Feel Alright


What woulf you say to me
If I were to leave, Baby
Are you gonna be alright?
I'm sittin here tryin to fight
Your smile
Cause sittin next to you is hard
Im tryin to figure it out, please leave

Will you ever come back together
and be my one forever
tell me

chorus:
cause in the morning if you wake up to see
that im not there will you be, happy
cause im always thinkin at night
are you gonna be alright, oh please
do you feel alright?

What would you do to me
If I were to leave, baby
will you posetively be alright
Or it there and start to cry, next to me

Cause sittin next to you is hard
Im tryin to figure it out, please leave

Will you ever come back together
and be my one forever
tell me
cause in the morning if you wake up to see
that im not there will you be, happy
cause im always thinkin at night
are you gonna be alright, oh please
do you feel alright?

What if
the clouds broke down, and
What if
The world ened today, and
What if
I left you tomorrow
would ya be alright?
Be alright

cause in the morning if you wake up to see
that im not there will you be, happy
cause im always thinkin at night
are you gonna be alright, oh please
do you feel alright?

cause in the morning if you wake up to see
that im not there will you be, happy
cause im always thinkin at night
are you gonna be alright, oh please
do you feel alright?

cause in the morning if you wake up to see
that im not there will you be, happy
cause im always thinkin at night
are you gonna be alright, oh please
do you feel alright?







Captcha
Widget
Liedje Hilary Duff Feel Alright is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Feel Alrightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hilary Duff Feel Alright downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Feel Alright in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.