Adonai


I lift my voice, I lift my praise to You
I lift my hands, I lift my worship to You
And I love You more than I can say
Oh, I love You more than I can say

Adonai will see only You will I adore
Glorify my Lord, only You will I serve
For the world will fade away
Still my song to You remains
Only You will I adore

I lift my voice, I lift my praise to You
I lift my hands, I lift my worship to You
And I love You more than I can say
Oh, I love You more than I can say

Adonai will see only You will I adore
Glorify my Lord, only You will I serve
For the world will fade away
Still my song to You remains
Only You will I adore

Oh, I love You always
Oh, I love You always
Oh, I love You always
Oh, I love You always

Yes Lord
Oh, I love You always
Oh, I love You always

Adonai will see only You will I adore
Glorify my Lord, only You will I serve
For the world will fade away
Still my song to You remains

Adonai will see only You will I adore
Glorify my Lord, only You will I serve
For the world will fade away
Still my song to You remains

Only You will I adore
Only You will I adore
Only You will I adore
Only You will I adoreCaptcha
Widget
Liedje Hillsong Adonai is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Adonaimits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hillsong Adonai downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Adonai in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.