Songtekst van H.I.M. (His Infernal Majesty): Buried Alive by Love ( Tavastia version )

Buried Alive by Love ( Tavastia version )


I carry the burden that pulls your
wrist upon my shoulders
and this weight seems so unbearable
your tomb is where your heart is,
I should have told her
everything made it seem so terrible

to cry is to know that you're alive
but my river of tears has run dry
I never wanted to fool you
but a cold heart is a dead heart
and it feels like I've been Buried Alive by Love

If I should die before I wake
there ain't no one my soul to take
if I wake before I die,rescue me with your smile

If I should die before I wake
there ain't no one my soul to take
if I wake before I die,rescue me with your smile
Yesterday was the first time you're so much colder
then you got someone insatiable
your home is there in the darkness,I should have told her
and embrace the fire indestructible

well to die is to know that you're alive
and my river of blood won't run dry
I never wanted to fool you
but a cold heart is a dead heart
and it feels like I've been Buried Alive By Love
If I should die before I wake
there ain't no one my soul to take
if I wake before I die,rescue me with your smile

If I should die before I wake
there ain't no one my soul to take
if I wake before I die,rescue me with your smile

oh,it seems to cry is to know that you're alive
and my river of tears has run dry
I never wanted to fool you,no
but a cold heart is a dead heart
And it's dead since oh you're gone
A cold heart is a dead heart
and it feels like I've been "¦

If I should die before I wake
there ain't no one my soul to take
if I wake before I die,rescue me with your smile,oh,baby

If I should die before I wake
there ain't no one my soul to take
if I wake before I die,rescue me with your smile

I've been Buried Alive by Love
I've been Buried Alive by Love
Buried Alive by Love
I've been Buried Alive by Love
I've been Buried Alive by Love
I've been Buried Alive by LoveCaptcha
Liedje H.I.M. (His Infernal Majesty) Buried Alive by Love ( Tavastia version ) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Buried Alive by Love ( Tavastia version )mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje H.I.M. (His Infernal Majesty) Buried Alive by Love ( Tavastia version ) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Buried Alive by Love ( Tavastia version ) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.