Nemesis


It's all the game, not for my fame
I won't adore you
Jump from the bed, get outta my head
It's all because of my dreams"¦

My dreams
Are
Nothing
About you
You be
Gone
Forever
Your faith delayed and mind remained
Your morals is decayed
Moon's on a rise
Day another dies
One which survives are my dreams"¦

My dreams
Are
Nothing
About you
You be
Gone
Forever
We only live one life and
Die anyway
Confident conspirator
I need no lover
Nowhere to run, no where to hide
You'll find no reason
All things i do, no more for you
You'll out of season

'Cause i
Give
Nothing
To tame you
You be
Gone
Forever
We only live one life and
Die anyway
Confident conspirator
I need no lover

We only die one time and
We live anyway
Confident conspirator
I need no loverCaptcha
Widget
Liedje Holochaust Nemesis is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Nemesismits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Holochaust Nemesis downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Nemesis in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.