Death Defying


Ever since the world began
Men have sailed to foreign lands
And the fortunes that they've found
Are now buried in the ground

Some would say the ocean roars
As it stumbles to the shore
But to me it only sings
Of the sorrow that it brings

All my friends are dead
Or they're dying
Empty laughter turns into crying
It's death-defying

Well, I barely learned to swim,
Just enough to save my skin
Now I'll never sail alone,
And my harbour is my home

All our friends are dead
Or they're dying,
And our laughter only turns into crying,
It's death-defying

If there's one thing that I've learned,
It's the point of no return
And if that's to be our fate
Now's no time to hesitateCaptcha
Widget
Liedje Hoodoo Gurus Death Defying is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Death Defyingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hoodoo Gurus Death Defying downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Death Defying in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.