Cubic Zirconias Are ForeverPatience never our foreplay
dizzy people floating in the same flood lights
that we'll be sinking in
if the stars in the sky are diamonds
promised to the ocean floor
we'll fake first and leave a reflection
of what they're searching for

there are cities we have not found
with underwater caveman minds
and suddenly we're curious
for we found the secrets to
a black diamond left in the sea
a prism with a hopeless color scheme
and we are one step

if we're (when they're) out tonight
weCaptcha
Widget
Liedje Hopesfall Cubic Zirconias Are Forever is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cubic Zirconias Are Forevermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hopesfall Cubic Zirconias Are Forever downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cubic Zirconias Are Forever in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.