Dana Walkerplease baby not another stare
i've been in that trance before
those burning eyes half glazed with tints of fury and resentment
fighting not to look back
and still tasting the dust from the last time we did
we sift through the crowds without a care
only to leave the burnt pattern of a waking nightmare
lonliness finds us beneath dim lit lights
where pen and paper spell out confusion
failing to escape those nights of solitude
the echos of today's misfortunes linger
its then that you realize
you're the one that wants to cry something
because you feel nothingCaptcha
Widget
Liedje Hopesfall Dana Walker is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dana Walkermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hopesfall Dana Walker downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dana Walker in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.