Decoys Like Curves


We drove these streets, heads to shoulders(heads to shoulders)
Existing to tell the tales of letting go
And now were strangled to tears on the fallback
Existing to tell the tales of letting go
And now were strangled to tears on the fallback

(Chorus)That the reason found decoys,this is holding me back

As if to say what you thought you heard(2x)

Its all in our heads, the faint whispers on the fallback farewell
I wish i did, I dont want to feel this pull
I wish i did, I dont want to feel this pull
As the city becomes home without you

(Chorus)Captcha
Widget
Liedje Hopesfall Decoys Like Curves is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Decoys Like Curvesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hopesfall Decoys Like Curves downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Decoys Like Curves in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.